انواع جک و آسانسور

درباره ما:

گروه جک و آسانسور هایپر ساختمان با مدیریت و پشتیبانی فنی مهندس احمدی با بیش از 10 سال سابقه اجرایی در راه اندازی صدها پروژه بعنوان نماینده فروش و اجرایی شرکت های بزرگی همچون پایا، فربد و…
اکنون در کنار شماست با سالها تخصص و پشتوانه فنی، به منظور اجرای انواع پروژه های جک و آسانسور و پله برقی.

درباره ما:

گروه جک و آسانسور هایپر ساختمان با مدیریت و پشتیبانی فنی مهندس احمدی با بیش از 10 سال سابقه اجرایی در راه اندازی صدها پروژه بعنوان نماینده فروش و اجرایی شرکت های بزرگی همچون پایا، فربد و…
اکنون در کنار شماست با سالها تخصص و پشتوانه فنی، به منظور اجرای انواع پروژه های جک و آسانسور و پله برقی.

نمومه پروژه های اجرایی جک و آسانسور


نمونه پروژه های اجرا شده جک و آسانسور

نمومه پروژه های اجرایی جک و آسانسور


نمونه پروژه های اجرا شده جک و آسانسور

پروژه نصب آسانسور 28
پروژه نصب آسانسور 11
پروژه نصب آسانسور 12
پروژه آمل خ هراز
پروژه نصب آسانسور 05
پروژه نصب آسانسور آمل
پروژه 7 ایستگاه خ نور
پروژه نصب آسانسور آمل02
پروژه نصب آسانسور 06
پروژه نصب آسانسور آمل 04
پروژه نصب آسانسور آمل 03
پروژه نصب آسانسور 01
پروژه نصب آسانسور 02
پروژه آسانسور آمل 07
پروژه نصب آسانسور 15
پروژه نصب آسانسور 19
پروژه نصب آسانسور 03
پروژه نصب آسانسور 19
پروژه نصب آسانسور 21
پروژه نصب آسانسور 22
پروژه نصب آسانسور آمل 05
پروژه نصب آسانسور بابل
پروژه نصب آسانسور بابل 01
پروژه نصب آسانسور بابل 07
پروژه نصب آسانسور بابل 06
پروژه نصب آسانسور بابل 05
پروژه نصب آسانسور بابل 02
پروژه نصب آسانسور بابل 03
پروژه نصب آسانسور 04
پروژه نصب آسانسور 10
پروژه نصب آسانسور 08
پروژه نصب آسانسور 09
پروژه نصب آسانسور 24
پروژه نصب آسانسور 25
پروژه نصب آسانسور 26